บริษัท กิบบอร์ กรุ๊ป จำกัด 

  

         ในปี พ.ศ. 2547 คุณสุรัสวดี ตั้งจิตรักธรรม ได้ก่อตั้งห้างหุ้นส่วนจำกัด กิบบอร์ เอ็นจิเนียริ่ง ซึ่งผลิตผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเพื่อจัดหาชิ้นส่วนที่มีคุณภาพสูง อย่างแม่พิมพ์ จิ๊ก ฟิกซ์เจอร์ และผลิตภัณฑ์ปรับแต่งใด ๆ สำหรับอุตสาหกรรมด้วยราคาที่เหมาะสม


         เป็นเวลา 15 ปี กิบบอร์ เอ็นจิเนียริ่ง มีการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมและสร้าง

ชื่อเสียงมากขึ้นเกี่ยวกับคุณภาพการผลิตพร้อมบริการด้านการแก้ปัญหา


ในปี 2562 ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิบบอร์ เอ็นจิเนียริ่ง ได้กลายมาเป็น บริษัท กิบบอร์ กรุ๊ป จำกัด 

เพื่อสนับสนุนงานที่มีความหลากหลายมากขึ้นและรักษาคุณภาพให้ได้มาตรฐานระดับโลก

ศิตราพรวดี ตั้งจิตรักธรรม
History of Gibbor group

GOBBOR GROUP CO.,LTD.

471/14 ซอยพระรามที่2 ซอย 69 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

 

   TEL         LINE         MAIL          FACEBOOK